PIXELSUGAR
ART DIRECTOR. ILLUSTRATOR. VISUAL DESIGNER.
J U   N  M   R C O
T̶ H̶ E̶  F̶ U̶ T̶ U̶ R̶ E̶ B̶ O̶ N̶ E̶ S̶
INTERFACE DESIGN / USER EXPERIENCE / VISUAL DESIGN
PIXELSUGAR
T̶ H̶ E̶  F̶ U̶ T̶ U̶ R̶ E̶ B̶ O̶ N̶ E̶ S̶
ART DIRECTOR. ILLUSTRATOR. VISUAL DESIGNER.
J U   N  M   R C O
INTERFACE DESIGN / USER EXPERIENCE / VISUAL DESIGN
PIXELSUGAR
UX / UI / VISUAL DESIGN
T̶ H̶ E̶  F̶ U̶ T̶ U̶ R̶ E̶ B̶ O̶ N̶ E̶ S̶
MOTION GRAPHICS / ILLUSTRATION
J U   N  M   R C O
art
motion
design